Maria skulle til eksamen og ville gerne have tegnet sit oplæg.

Jeg mødtes med Maria, og tog noter/grovtegnede på indholdet, som skulle indgå i billedet. Herefter begyndte jeg at opbygge det visuelle stillads med overskrifter, punkter og områder, som Maria skulle omkring i sit oplæg. Alt blev til sidst rentegnet og farvelagt.

 

Fordele ved at tale udfra et billede:

 

  • Man har et tydeligt overblik over sit oplæg/sit projekt
  • Man kan se, hvilken vej, man skal følge, i sin gennemgang
  • Man skal ikke huske alt udenad, – det skaber tryghed at se indholdet
  • Billeder siger mere end tusind ord – og derved får man serveret flere stikord og huskeord
  • Underviser og censor bliver positivt fanget ind i tegningen, og deres nysgerrighed vækkes. Man vil gerne forstå og stille spørgsmål til det, man er en del af. Derved har man selv kontrollen, mens man holder sit oplæg. (Der tegnes jo ikke det, man ikke forstår, og ikke vil tale om…haha)
  • Det giver ekstra pluspoint at have arbejdet med sit fagstof på en anden måde, end blot det skrevne ord. At kunne omsætte sin viden til billeder er også en evne at mestre, og det bemærkes!