UCN Sygeplejerskeuddannelsen har fået tegnet denne illustration, der viser det mangfoldige landskab, uddannelsen består af, favner, og udvikler sig i.

Uddannelse og praksis tæt forbundet, – og kernen i sygeplejen; omsorg, nærhed, empati, tillid mm stilladseres og understøttes i billedet via de to hænder, der er samlet og som nærer hjerterne. De danner fundamentet for det hele og både uddannelse og praksis bygger herpå.

Nederst i billedet har jeg tegnet en menneskelig frise, der viser udviklingen fra vugge til grav, – her vist i et eksempel med en pige /kvinde. Sygeplejen følger mennesket fra livet starter til livet slutter, og frisen danner en smuk ramme til det ovenstående indhold.

Denne endelige illustration viser mange små fortællinger, der er viklet ind i hinanden. Der kan tolkes, tydes, forstås, undres, stilles spørgsmål, – nogle vil nikke genkendende til metaforerne og forstå, nogle vil mene, det er rodet, forvirrende, måske uden retning; sådan vil det være! …udtryk – samlet til indtryk…

Her er ikke een sandhed, – dette er ikke billedet på den fotografiske virkelighed, – dette er en fortolkning på ord, indtryk, billeder, forståelser, meninger, strammet op og sat sammen til en visuel mangfoldighed af studieliv, uddannelse og praksis….

Rikke Brændgaard, Sygeplejerske, MVO og Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring udtaler:

“Samarbejdet med Helle har været meget konstruktivt: Vi har i samarbejde med Helle kommet med ideer til, hvordan vores plakat skulle se ud, og jeg oplever, at Helle har været meget lydhør overfor det, vi har sagt. Med hendes flotte illustrationer har hun på fin vis ramt de tanker, vi har haft. Ydermere har processen været berigende, da man selv kommer til at reflektere over egen profession. Jeg vil helt konkret tage plakaten med i undervisningen i forhold til sygepleje for at vise, hvor komplekst sygepleje er, og hvor mange steder en sygeplejersker kan yde sygepleje.”