Illustrationer til Fonden for Entreprenørskab

Behov

Få omsat indhold til billeder/metaforer , så teksternes indhold og mening synliggøres.

Proces

I samarbejde med fonden samtales og idégenereres der på, hvordan tegningerne skal understøtte indholdet, og jeg lytter og spørger ind til formål og ønsker med tegningerne, så jeg sikrer mig, at opgaven bliver løst derefter. Når tegningerne efterfølgende godkendes, sendes de videre til en grafiker, der klargør layoutet til det endelige produkt.

I mål

Fonden står med et færdigt materiale i hånden og kan formidle det videre til sin målgruppe. Her drejer det sig om visuel formidling og inspiration til bla. undervisere og forældre.

Kunde:

Fonden for Entreprenørskab