Nye matematikhæfter til brug i børnehaveklasserne…

Børnene skal tælle og regne vha. små tegninger, og dem er der masser af i disse to hæfter 🙂 Nogle af tegningerne kan du se lige herunder…

Forlaget Vektor skriver:

“Matematikhæfterne 0A og 0B har det formål, at introducere simple regneopgaver indenfor addition og subtraktion, så eleverne er bedre forberedte til matematikundervisningen i 1. klasse.

Tallene 0 – 20 indgår i opgaverne, så værdi og navn indlæres.
I hæfterne indgår også opgaver, hvor eleverne øves i at skrive tallene, så de fremtræder letlæselige.
I opgaverne er der en gradvis øget progression fra simple tælleopgaver, til lidt mere krævende additions- og subtraktionsopgaver.

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette.”

LINK til matematikhæfterne: https://forlagetvektor.dk/sjov-med-matematik-0a-haefte-for-skole-indskolingen.html

Leave a Reply