Her ses 5 plakat-tegninger, der er udviklet til dialog og refleksion.

Tegningerne blev sat i spil på et personale-seminar, hvor medarbejderne skulle tale sammen om deres arbejds-opgaver, som de ser ud nu og fremadrettet….

Tegningerne rummer fortællinger fra arbejdsopgaver i dag og ideer på, hvad fremtiden kan bringe….

En stærk visuel måde at skabe dialog og refleksion uden at “servere” bestemte ord og meninger på forhånd.