For hurtigt at kunne få overblik over projektets forløb og delelementer, valgte Søgaards Bryghus at få tegnet sit store whisky-projekt. Derved blev det nemmere at formidle projektets idé og indhold til kunder, der udover fortællingen kunne SE, hvad det drejer sig om.

Når billeder kobles på ord, stilladserer vi vores forståelse, og vi husker bedre, hvad vi så og hørte efterfølgende…