Center for Dag - og Døgnspecialer har fået visualiseret deres Masterplan af tegnestuen helleforhelle. Et ledelsesgrundlag med ambitioner

Igennem 2 mdr har jeg fulgt et lederteam, der arbejder med ledelsesudvikling

 

Teamet har udarbejdet en masterplan, der bygger på ledelsesfællesskaber på tværs af niveauer. Et grundlag med ambitioner!

Jeg har siddet med til møderne undervejs i processen og lyttet til teamets tanker, ideer, pointer og visioner, – og jeg har på baggrund af dialoger og samtaler – tegnet visuelle referater.

De ugentlige visuelle referater har bidraget til at synliggøre det talte ord, samtalerne, alt det meningsfulde, og referaterne har stilladseret / illustreret vejen til den endelige masterplan.

Vi er nu ved vejs ende, og udover den traditionelle skriftlige “rapport”, der beskriver masterplanen med ord, – så er hele planen også omsat til en kæmpestor visuel plakat, hvor alle kan SE, hvad der er på spil.

Ledelsesbegrebet er tegnet og foldet ud på forskellige måder set fra forskellige perspektiver.

Derudover er hele arbejdspladsen tegnet som éen stor fortælling, der viser samspillet mellem ledelsen, medarbejderne og borgerne.

Jeg er virkelig stolt over at se, hvordan den visuelle proces har været med til at understøtte ledernes arbejdsproces undervejs.

At synliggøre det man taler om gør, at man kan SE forståelser, begreber, meninger, definitioner, og det er ret stærkt!!! Er alle enige? Hvad vil andre tænke, når de SER det? Virker det for stærkt? for tydeligt? Kan det nu misforstås?

Der er mange tanker og dialoger igang undervejs, og jeg vil vove den påstand at sige, at SYNLIG KOMMUNIKATION ER DEN STÆRKESTE OG MODIGSTE MÅDE at kommunikere på. Man bliver tydelig og direkte, og dette sætter gang i dialoger og nye refleksioner hos beskueren. DET synes jeg er interessant!