Ordblinde er på kursus i grafisk facilitering, hvor de lærer at tegne, opbygge skabeloner og lave notat-teknik...sammen med Tegnestuen helleforhelle.

Klostermarksskolen, Aalborg

“Vi havde en fantastisk ordblindedag med Helle, hvor vi havde samlet 30 ordblinde elever fra 4. -9. klasse. Det åbnede mulighed for samtaler på tværs af årgangene, og det gav børnene mulighed for at se, at de ikke var de eneste, der var ordblinde. Helle lavede sjove øvelser, hvor mange børn var aktive samtidigt. Hun var god til at instruere børnene i at tegne, så alle gik stolte derfra. Helle har en dejlig energi der smitter, og hun brænder for det, hun formidler.”

Underviser på klostermarksskolen – Rikke Bundgaard

 

Elevrådet på Skive Gymnasium med Tegnestuen helleforhelle

Skive Gymnasium 

”Vores elevråd har de sidste par år haft svært ved at finde en klar retning for deres arbejde, og rådet har haft svært ved at komme med ideer til f.eks. aktiviteter og ændringer på skolen. Derfor valgte vi at lave en visionsdag med en ekstern konsulent, nemlig Helle – for at kickstarte en visionsproces. Efter visionsdagen er elevrådet fyr og flamme for at skabe en bedre skole og for at tage ejerskab til deres mange gode ideer. Jeg tror vi får en helt anden skole i tiden der kommer – og det startede alt sammen med visionsdagen.

Dagen – med Helle som facilitator – har haft lige præcis den effekt på elevrådet, som jeg håbede på (måske endda mere).”

Rektor på Skive Gymnasium – Lars Erik Nielsen

UCN Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg/Thisted og Hjørring har haft Helle til at udarbejde en illustration, der viser den bredde sygeplejerskeuddannelsen uddanner til.

I processen har vi mødtes med Helle flere gange, hvor hun har været meget lydhør for vores tanker og ideer. Helle har været god til at få os til at tænke i billeder og få os til at fortælle, så hun kunne forstå det, vi fortalte om sygeplejerskens virksomhedsområde, så det kunne omsættes til en illustration. Helle har været god til at fortælle om sine overvejelser, hvordan illustrationen i hovedtræk kunne komme til at se ud, og i slutfasen har Helle været meget lydhør overfor vores forskellige kommentarer til illustrationen.Vi har haft en rigtig god og inspirerende proces sammen med Helle. Vi er meget tilfredse med resultatet, og vi kan derfor kan varmt anbefale Helle.

Ingrid M. Sørensen, Lektor og cand.pæd., UCN Sygeplejerskeuddannelsen

Fonden for Entreprenørskab

”Helle har med hendes farverige og let forståelige streg lavet flotte illustrationer til to undervisningsmaterialer om kreativitet og entreprenørskab. Helleforhelle understøtter med sine illustrationer på flotteste vis teksten, således at budskabet bliver mere tydeligt. Helleforhelle har løst opgaven til perfektion”. Projektleder Henrik Thise , Fonden for Entreprenørskab

Kaleidoscobet – Spild i Spil

helleforhelle er den helt rigtige samarbejdspartner, når du skal have formidlet komplekst stof. Med sin pen og enorme evne til at forstå og sætte sig ind i komplekst stof, formår Helle at konvertere 32 siders snak til en letforståelig og alligevel rummelig illustration af ellers svært beskrivelige processer.Helle har komplementeret vores arbejde med den helt rigtige forståelse, så netop dette samarbejde gjorde, at vi alligevel kom i mål, – endda på overraskende kort tid. Vi er dybt taknemmelige for samarbejdet, en kæmpe arbejdsbyrde mindre og desto mere forhåbningsfulde om, at vores projekt nu bliver set, hørt og forstået.

Varmeste anbefalinger herfra: Founder & Project manager: Susanne Holst Amstrup

Autismecenter Nord-Bo

I Rådgivningsafdelingen på Autismecenter Nord-Bo yder vi bl.a.autismespecifik rådgivning til både pårørende, borgere og fagfolk. Som konsulent eller psykolog skal du kunne formidle viden om noget der kan være komplekst, på en letforståelig og anerkendende måde så modtageren kan omsætte det til egen situation.
Vi har, i samarbejde med Helle, fået udarbejdet et fantastisk brugbart materiale som visuelt underbygger vores rådgivning. Tegningerne illustrere de mange områder som autisme handler om, og gør det nemt for os at forklare og for modtageren at forstå. Heller har med stor forståelse ramt plet i at forstå vores behov og omsætte det til skønne tegninger. Tak, Helle.

UCN Innovation

Helle Schütten Johansen er en illustrator og innovatør i en klasse for sig!!!
Jeg har været MEGA heldig, at skabe mange projekter sammen med Helle i UCN-regi – Blandt andet: “Månedens innovative medarbejder”, som også kan findes på dette site…
Jeg kan give Helle mine allerbedste anbefalinger!! Hun har – udover evnen til at illustrere med en unik streg –  også evnen til at se virkeligheden med en kreativ brille.
Chefkonsulent Anni Stavnskær Pedersen

Forfatter og afdelingsleder Annette Møller

I maj 2018 udkom min bog; “Det er derfor..hvad forældre og andre bør vide om autisme”. Et af mine mål med bogen har været at formidle noget komplekst, sårbart og ofte svært forståeligt, på en respektfuld, anerkendende og letforståelig måde. Det mål er jeg stolt over at have indfriet, og jeg er meget tilfreds med resultatet. Helle har, ud fra mine ønsker og tanker bidraget til bogens opbygning med sine skønne, livsbekræftende og lette tegninger. Tegningerne binder bogens budskab sammen på visuel stærk måde”. Helle formåede uden problemer at fange de ønsker jeg havde og så få dem omsat i det udtryk som jeg er vild med”.
Annette Møller  Afdelingsleder i Rådgivningsafdelingen på Autismecenter Nord-Bo

Chef VIA Center for Undervisningsmidler – Søren Grosen

“Helle har tegnet nogle fine og klare visuelle referater fra vores personaledage. Det er godt gået, at Helle har sammenfattet de mange ord så klart i tegningerne.
Derudover har Helle tegnet 5 forskellige plakater, der hver især illustrerer vores ståsted nu og fremadrettet. Disse plakater bruger vi til at skabe dialog og refleksion over, hvor vi er på vej hen. Vi vil bruge dem til at understøtte vores videre arbejde.
Tak til Helle for hendes professionelle arbejde og hjælp.
Søren Grosen, Chef VIA Center for Undervisningsmidler